szolgáltatásaink


FUVARCENTER

szállítás felsőfokon
 

 

 

 

 

 

Költöztetés:

Adatlap kitöltése:

 

Előkészületek:

 Csomagolóanyagok:

A költözést megelőzően a csomagolóanyagok - doboz, zsák, fólia, ragasztó – beszerzése fontos feladat.

Amennyiben nem szeretne evvel foglalkozni, kívánságra beszerezzük a megfelelő csomagolóanyagot.

A beszerzés és kiszállítás időpontját célszerű minimum néhány nappal a szállítás előtt időzíteni, hogy legyen idő a csomagolásra.

 Helyfoglalás:

Költözést megelőző napon érdemes a ház előtt táblával vagy más módon jelölni a helyfoglalási szándékot.

A költözés napjára megfelelő nagyságú parkolóhely biztosítása szükséges.

Különös tekintettel a nagy forgalmú utakon, illetve a belvárosi részeken!

 Engedélyek:

Egyes közterületekre korlátozott a tehergépkocsival történő behajtás, különös tekintettel az úgynevezett védett övezetekre.

Ilyen esetekben a szállítás alkalmára behajtási, várakozási engedélyeket kell beszerezni:

Részletes információk a www.parking.hu  oldalon!

Az engedély beszerezhető személyesen a Parking Kft irodájában: Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út 36-38.

A szükséges engedélyeket kérésre, külön díjazás ellenében beszerezzük!

Fontos tudni, hogy a hivatal általános esetben minimum 3-4 napos elintézési határidőre vállalja az engedélyek kiadását!

Ezt a szállítás tervezésénél figyelembe kell venni.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

A védett övezetek kijelölését, valamint az ezekre a területekre gépjárművel való behajtási engedélyeket a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza.

Áruszállítási behajtási hozzájárulás

Az áruszállítási behajtási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít.

Szerviz-szolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás

A szervizszolgáltatási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott legfeljebb 1 óra időtartamú várakozásra jogosít.

Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás

Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben romlandó élelmiszer-szállítási tevékenységet végez. A közhasznú áruszállítási hozzájárulás a 18 óra és 10 óra közötti, illetve a 13 óra és 15 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít.

Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás

Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra adható ki. Egy naptári évben ugyanazon kérelmező részére többszöri kiváltás esetén is összesen 90 napra adható ki.

Gazdálkodói behajtási hozzájárulás

a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít. A behajtási hozzájárulással a védett övezeten belül közterületi, vagy nem kizárólagos várakozóhelyen a várakozás tilos.

Gazdálkodói behajtási hozzájárulás kérelemre a védett övezet területén lévő gazdálkodónak adható, az általa megjelölt, saját tulajdonában álló személygépkocsikra.  

 

vissza a főoldalra